Menü

Klimaat­bescher­ming door herbebossing

Herbebossing met onze generatiebossen is een effectieve en innovatieve klimaatbeschermingsmaatregel. Onze regenwouden compenseren CO2 op lange termijn en zijn een oplossing tegen klimaatverandering.


Herbebossing tegen klimaatverandering

Herbebossing wordt gezien als een natuurlijke klimaatoplossing. Met ons innovatieve bosconcept combineren we klimaatbescherming en economische winst. We planten tropische bossen om aanhoudende ontbossing tegen te gaan en om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen met onze generatiebossen. Volgens een onafhankelijke studie is dit 14 ton CO2 per hectare bos per jaar.

Permanente herbebossing

Een van de belangrijkste punten van kritiek op herbebossingsprojecten op het gebied van klimaatbescherming is het gebrek aan permanentie. Daarachter schuilt de vraag, hoe men er zeker van kan zijn dat het aangeplante bos over 30 jaar nog CO2 compenseert. Wij hebben dit probleem opgelost met het generatiebos. Omdat wij, in tegenstelling tot veel andere projecten, het land dat we beheren bezitten en alleen individuele bomen zorgvuldig verwijderen in plaats van delen van het bos te kappen, kunnen we ervoor zorgen dat onze herbebossingsprojecten over 100 jaar nog steeds CO2 bevatten.


Regenwoud als klimaatbescherming

Wie wil werken aan een gezonde planeet, ontkomt niet aan nieuwe tropische bossen. Door hun snelle groei en weelderige vegetatie zijn ze de meest effectieve middelen die we hebben tegen klimaatverandering. Het feit dat de bossen een inkomen genereren voor de lokale bevolking en coöperatieve leden, zorgt ervoor dat de plantages permanent worden beschermd.

Andreas Eke

Medeoprichter The Generation Forest

Andreas Eke

Soortenbescherming en biodiversiteit

Tropische bossen zijn van enorm belang voor de mondiale biodiversiteit. Ze beslaan slechts 8% van het landoppervlak, maar zijn de thuisbasis van 50% van de dier- en plantensoorten die op het land leven.
Onze projectgebieden bevinden zich in een van de meest biodiverse regio's ter wereld.
Door onze herbebossing creëren we nieuwe leefgebieden voor zeldzame soorten en helpen we de resterende leefgebieden te verbinden.

Bescherming tegen pandemieën

Door de klimaatverandering tegen te gaan, nieuwe leefgebieden te creëren en ecosystemen te verbinden, kunnen we de natuurlijke weerbaarheid tegen pandemieën, met name zoönosen, versterken. Volgens het zogenaamde “verwateringseffect” is de achteruitgang van leefgebieden een factor, daardoor kan het ontstaan van pandemieën bevorderd worden. Met onze herbebossing en de bescherming van het regenwoud versterken we de veerkracht van onze natuurlijke systemen.

Herbebossing als een zaak van het hart

Ik werk al meer dan 25 jaar als boswachter in de tropen en heb me gespecialiseerd in het planten van inheemse boomsoorten. Als het om herbebossing gaat, zijn monocultuurplantages met exotische soorten de norm in de tropen. Veel investeerders zijn geïnteresseerd in de snelst mogelijke winsten. Maar met zo'n kortlopend mandaat kan geen duurzame bosbouw worden beoefend. Het generatiebos daarentegen combineert de positieve en economische elementen van een plantage met de ecologische impactgebieden van een regenwoud.

Iliana Armién

Medeoprichter en bestuurslid The Generation Forest

Iliana Armien

Duurzaam ondernemen voor het algemeen belang

Bij The Generation Forest is het onze missie om ons werk consequent af te stemmen op de drie aspecten van duurzaamheid. De sociale dimensie van duurzaamheid zat vanaf het begin in het DNA van ons project en was een motivatie waarom we afzagen van een puur ecologisch project. Omdat herbebossing met beheer zorgt voor duurzame banen.


De situatie van de lokale landarbeiders

Panama is een opkomend land met grote verschillen tussen arm en rijk. Vooral landarbeiders worden getroffen. De helft van de landarbeiders in Panama werkt onofficieel, zonder arbeidscontracten. Dat betekent ook: geen ziektekostenverzekering, geen pensioenverzekering, geen vakantie, nauwelijks arbeidsveiligheid en geen mogelijkheid tot organisatie in vakbonden.

Wat wij anders doen

Een van de belangrijkste punten is de ziektekosten- en pensioenverzekering van onze medewerkers. Omdat er op het platteland in Panama meestal nog een traditionele rolverdeling is, zijn niet alleen onze medewerkers verzekerd, maar ook hun hele gezin. Daarnaast hebben onze medewerkers de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten. Als coöperatie maken we het bijvoorbeeld mogelijk om einddiploma's te halen, computercursussen te volgen en een rijbewijs te halen.


Onze collega's in Panama

Voor mij als individu is de coöperatie een kans om een klein deel bij te dragen aan de balans tussen de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid. Lokale medewerkers spelen een belangrijke rol bij de herbebossingsprojecten van de coöperatie. Als je met ze praat, voel je dat ze zich betrokken voelen bij elke boom die in onze bossen wordt geplant.

Juan Gonzales

Hoofd bosbeheer

Juan Gonzales

Onze herbebossingsprojecten

De meeste herbebossingsprojecten bestaan uit een enkele, exotische boomsoort zoals eucalyptus, acacia of teak. Als deze projecten zijn afgerond, worden de monoculturen gekapt en wordt het land in een slechtere staat achtergelaten dan voorheen. Wij groeien anders, met een ecologisch en economisch verantwoord alternatief dat is gebaseerd op het natuurlijke regenwoud. Wij hebben momenteel vier herbebossingsprojecten:

La Reina

Regio: Darién
Oppervlakte: 25 hectare
Start van het project: 2017

In 2017 zijn we begonnen met ons eerste herbebossingsproject in Panama genaamd “La Reina”. We kochten het project om te laten zien hoe een monocultuur kan worden getransformeerd tot een generatiebos.

Rio Gatun 1

Regio: Colón
Oppervlakte: 49 hectare
Start van het project: 2019

“Gatun 1” draagt de naam van de rivier de Gatun, die het Panamakanaal van water voorziet. De finca ligt direct in het stroomgebied van de rivier. Onze bosingenieur en mede-oprichter Iliana Armién schat dat de finca ongeveer 30 jaar geleden werd ontbost.

Gatun 2

Regio: Colón
Oppervlakte: 49 hectare
Start van het project: 2021

De finca is een stuk land direct aan de rivier de Gatun, dat via een smal pad is verbonden met “Gatun 1”. Net als de andere projecten werd het vroeger gebruikt als weiland voor vee.

La Connexion

Regio: Colón
Oppervlakte: 49 hectare
Start van het project: 2019

Van onze drie projecten in Colón is de finca “La Connexión” het project met het grootste aandeel aan bestaand regenwoud. De naam betekent “de verbinding” omdat het een groot regenwoudgebied met elkaar verbindt.

La Ponderosa

Regio: Darién
Oppervlakte: 49 hectare
Start van het project: 2020

De finca combineert veel dat we zoeken: goede grond, snelle groei en ideale verbindingen. Daarnaast beoogt het project de oprichting van een nieuwe boomkwekerij in het dorp Piriatí.

Regio: Darién
Oppervlakte: 83 hectare
Start van het project: 2021

Onze finca “Las Claritas” is ook de Darien regio gelegen en dicht bij de andere fincas van onze coöperatieve. We plannen om de herbebossing in juni te starten.

Regio: Darién
Oppervlakte: 70 hectare
Start van het project: 2021

Nu het droge seizoen ten einde komt, begint het planten op onze finca “Castro”. De regen geeft de jonge boompjes een goede start.


Wil je meer weten?

Lees meer over onze coöperatie, onze doelen en ons lokaal werk met onze gratis brochure. Onze herbebossing met het generatiebos heeft veel voordelen.

Elk aandeel komt overeen met 500m ² generatie bos en ...

  • compenseert 0,7 ton CO2 per jaar
  • beschermt 500m² nieuw leefgebied voor dieren
  • creëert langdurig werk door middel van duurzaam beheer
  • genereert een langdurig groen rendement
  • is beschikbaar vanaf € 1369. Tarieven vanaf € 25 per maand mogelijk
Bestel een brochure